En klub for børn og unge
Generalforsamling 10. maj 2016

GENERALFORSAMLING

 

Kære Skolebiokontaktlærer

 

Herning Skolebio har hermed fornøjelsen af at invitere dig med ledsager til


GENERALFORSAMLING tirsdag den 10. maj 2016 kl. 18.00

 

Vi starter med at byde på en forestilling i BioCity Herning. Da Nordisk Film ikke planlægger filmprogrammet så langt frem i tiden, ved vi endnu ikke, hvilke film der er på programmet. Vi forestiller os, at der bliver et par forestillinger, som I kan vælge imellem. Uanset hvilke film, vi kommer til at se, så starter de omkring kl. 18.30, men kom i god tid, så vi kan få de ønskede billetter.

Generalforsamlingen vil foregå i foyeren i BioCity Herning efter filmen.
Når gæster til 21-forestillingen har indtaget deres pladser i salene, overtager vi foyeren.

 


Dagsorden for generalforsamlingen:
 

1. Valg af dirigent og referent
 

2. Formandens beretning
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 

4. Behandling af indkomne forslag


    Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer til godkendelse

 

5. Valg til bestyrelsesmedlemmer og suppleant

    Helle Rahbek og Jacob Juelsgaard Christensen er på valg.
    Vagn Schmidt er på valg som suppleant.

 

6. Valg af revisor og suppleant herfor.
    Vagn Schmidt er på valg.
    Niels Møller Grout er på valg som suppleant.
 

7. Orientering om næste års program
 

8. Orientering om kontaktlærer- og hjælperordningen

 

9. Evt.

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Herefter udsendes ny dagsorden til tilmeldte medlemmer. Ovenstående dagsorden en gældende, hvis bestyrelsen ikke modtager forslag til behandling.

 

I bliver selvfølgelig, som altid, trakteret med lidt ost og rødvin. Vi håber, I har mulighed for og lyst til at møde op.

Tilmelding senest tirsdag den 3. maj 2015 til Betina Moesby på e-mail: betina.moesby1@skolekom.dk

 

Venlig hilsen

Herning Skolebios bestyrelse

 

TAK FOR I ÅR

TAK FOR SÆSONEN 2015/16

 

Vi er allerede nu igang med forberedelserne til sæsonen 2016/17. HUSK I kan altid komme med inputs til bestyrelsen. Send blot en mail til herningskolebio@gmail.com

 

Med venlig hilsen

Herning Skolebio

Bestyrelsen